Sporet ved True Høje

Sporet ved True Høje

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved True Høje ligger ca. 8 km nord for Hobro lidt syd for landsbyen True. Den afmærkede rute er ca. 3½ km lang.

Landskabet ved Simested Ådal
Området øst for Simested Ådal er et varieret istidslandskab med en mosaik af lavninger og højdepunkter. Klumper af dødis har, efter at være smeltet, dannet småsøer. Disse er senere groet til og ses nu som tørvemoser mellem de kuplede bakker.

Simested Ådal er en tunnel