Privatlivspolitik

Last update 11/02/2023

Skabelonen tager udgangspunkt i Datatilsynets Skabelon til iagttagelse af oplysningspligten.

Vi gemmer så få personoplysninger som muligt og modtager fx ikke personoplysninger fra Apple af nogen art - heller ikke i forbindelse med køb af digitale produkter.


Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os?
Loeberutedk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Loeberutedk
Jomfruen 13
8920 Randers NV
support@loeberute.dk


Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Brug og håndtering af app’en Loeberute. Benyttelse af app’en er indgåelse af en aftale (Artikel 6.1b Kontrakt). Dialog via email (retsgrundlaget for denne behandling er 6.1b og f).

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige oplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger m.m.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Informationerne der er tilgængelige på loeberutedk, i app som på web. Opbevares sikkert på vores hostede milj ved HostEurope.
HostEuropes privatlivs politik kan ses her

Vi gemmer følgende information:
Email, Information omkring aktivitet og lokation, navn, vægt (optional), højde (optional), device identifier for at kunne sende push beskedder

In app purchase håndteres med Revenue Cat. Du kan læse deres privacy policy her: Klik her

For Premium members gemmes ligeledes oplysniger omkring udløb af subscription

Push beskedder sendes med FireBase. Du kan læse deres privacy policy her: Klik her

Information som deles med FireBase:
Land
Device type
Operativ System
DeviceID
Sidst logget ind i app

Vi anvender Firebase til analytics og event tracking, læs deres privacy policy her: Klik her.

Loeberute Premium er en betalt subscription der giver adgang til begrænset indhold og fungerer også som donation til udvikligen af løsningen.

Til brug af email anvender vi egen server ved HostEurope.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Persondata får vi udelukkende fra dig som registreret bruger, ved oprettelse og brug af løsnigen. Vi modtager ikke personoplysninger fra Apple eller Google.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger sålænge servicen anvendes, og slettes ved nedlæggelse af brugerkonto.

Retten til at trække samtykke tilbage
Såfremt du har afgivet samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.