Rideruten Thy II

Ruten navigerer rytteren gennem et område med sårbare og sjældne naturtyper. Under hensyn til beskyttelsen har hensigten været at skabe en rute, der giver størst mulige og varierede naturoplevelser i et landskab der skifter fra strand til klithede, gennem plantager til åbne marker og ferske søer. Undervejs passeres fire pausefolde, der er anlagt i tilknytning til shelterpladser. En pausefold er en lille indhegning med vandtrug og en begrænset mulighed for foder (græs).