Sporet ved Lille Restrup HovedgaardNULL

Sporet ved Lille Restrup Hovedgaard

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Lille Restrup Hovedgaard ligger lige syd for Aalestrup. Der er indkørsel ad Ll. Restrupvej ved 28,3 kilometermærket på hovedvej 13 ved Ålestrup.
Den afmærkede rute er ca. 2 km lang. Sporet starter ved p-pladsen lige uden for gården over for den gamle smedje og fortsætter langs fiskestien i Simested Ådal og op langs grusvejen og parken tilbage til p-pladsen.

Smedjen og de fredede jorddiger
Lige ove