Tornby Klitplantage - Grøn rute

Den grønne rute forbinder den nordlige del af plantagen med den sydlige del. Man kan gå ruten begge veje, og man kan f.eks. kommer der til fra parkeringspladsen forenden af Rævskærvej. Herfra går man ca. 400 m. på den gule rute på Havejen, til man møder Kastanievej på venstre hånd hvorfra den grønne rute begynder. Ruten fortsætter videre nordpå ad Erik Nielsens Spor til den går til venstre. Herfra begynder den at blive meget kuperet, så det kræver man ikke er alt for gangbesværet. Det kræver også godt fodtøj, da der til tider kan være meget mudret og vand på ruten. Der er dog mange flotte udsigtspunkter på toppen af bakkerne, der er det hele værd. Det kuperede landskab gør ruten meget spændende og varieret. Man kan også risikere at finde vand på ruten ved Vintersøen, hvor ruten går lige øst for. Den slugt som ligge her østfor hedder Ajs Naldbos Raj. Ruten fortsætter nordpå og lige efter Vestre Fenneskov på højre hånd, kommer man ud til det åbne land. Her ligger Bjørne Stenene, Odins Øj