Sporet ved Monstrup

Sporet ved Monstrup

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Velkommen til sporet ved Monstrup. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser.
Landskabet omkring Monstrup

Det landskab, du her går i, er især formet af is og smeltevandsstrømme under og efter sidste istid for ca. 10.000 år siden. Det bølgede højland afvandes gennem et forgrenet net af lavninger og ned­eroderede slugter til Stubberup Bæk og videre til Villestrup Å. Denne ud­