Sporet ved Kløvenhøj

Sporet ved Kløvenhøj

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Kløvenhøj ligger på Nordmors, mellem Bjergby og Sundby, ca. 15 km nord for Nykøbing.
Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. Turen starter ved P-pladsen på Fårtoftvej. God tur.

Vindmøller
I bakkerne på Nordmors blæser der godt. Derfor har Viborg Amt tidligere givet tilladelse til at opstille i alt fire vindmøller på dette høje bakkedrag. Den mindste af disse vindmøller er i dag taget ned og de reste