Sporet ved Klovbakker

Sporet ved Klovbakker

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Klovbakker ligger på Nordmors nord for Sundby, ca. 4 km øst for Vildsund-broen. Sporet starter på den store rasteplads på rute 26 mellem Sundby og Vildsund-broen. Den afmærkede gule rute er ca. 5 km lang, men den kan, som kortet viser, deles op på midten.

NB!
Det er en meget god ide at have solidt fodtøj på turen – helst gummistøvler: Den første del af sporet går over en mark med lerjord, som kan være meget fedtet i vådt vejr. Det samm