Læsø Klitplantage

Du kan ride på den 19 km lange riderute gennem Læsø Klitplantage. Ruten begynder i den østlige ende af plantagen ved Badesøen for enden af Stenbrovejen eller i den vestlige ende af plantagen på Linjevej. Har du ikke egen hest, kan du flere steder leje en hest, og nogle steder er der også mulighed for at bestille en guidet ridetur.

Det er ikke tilladt at ride i klitterne og på de ruter, som er afmærket til gående eller cyklister. Vi opfordrer rytterne til at benytte de afmærkede ridestier i plantagerne. Ridning langs de større grusveje skal ske i side- eller midterrabatten, ellers ødelægges vejbanen. Følg rytterens retning på skiltene.