Sporet mellem Kirketerp og Byrsted

Sporet mellem Kirketerp og Byrsted

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet mellem Kirketerp og Byrsted ligger i Veggerby Sogn mellem Ø. Hornum og Vegger.

Sporet er en trampesti, der forbinder de to byer Kirketerp og Byrsted. Ruten er ca. 3 km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser.

Flot udsigt
Fra Kirketerp følger man sporet langs med Binderup Å, hvor man de første 900 m går på præstegårdens jord. På denne del af ruten er der en flot udsigt op til Veggerbys gamle middelalderkirke.