Troldsting ruten

Udgår fra P-pladsen på Bulbjergvej, 1 km sydøst for Bulbjerg. Ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter. Turen følger små stier gennem tæt, lav kratskov af eg og bjergfyr og over åbne klitlandskaber. Undervejs passeres delvist tilsandede bronzealderhøje. Turen kan udvides med 3 km ved at forsætte mod vest og følge Panserstien nedenfor Troldsting og De Blå Render. Der findes desuden en opholdsbunker i området, hvor det er muligt at spise mad, overnatte og tænde op i brændeovn.