Tvorup Syd

Den hvide rute på 6 km er - bortset fra nogle få strækninger - forholdsvis let og kan benyttes af de fleste uden særligt udstyr.

Køres Hvid og Grøn rute i sammenhæng, vil det kunne tilfredsstille den øvede MTB-rytte hvad angår afveksling og krav til tekniske færdigheder

Cykling på ruterne foregår på eget ansvar. Vær opmærksom på, at der kan være uforudsete forhindringer.

Start og mål på lejrpladsen på Boligvej, ca. 300m nord for den tidligere plantørbolig, Tvorupvej 53.