Nymølle Bæk - Rød

Nymølle Bæk-området er et af Vendsyssels allersmukkeste naturområder. Bakker, skrænter og slugter afløser hinanden, og naturen veksler mellem tæt skov, ellesumpe, åbne enge, overdrev og lyngbakker. Området ligger i den nordlige ende af Jyske Ås. Der er 3 afmærkede ruter i Nymølle Bæk. Alle 3 kuperede og i flot landskab. Hærvejen går gennem området og Hærvejen på cykel passerer lige forbi på Nymøllevej. Alle ruterne er trampestier. Nymølle Bæk udspringer i Pajhede Skov og løber i en stor bue mod nord, før den løber ud i Voer Å.