Rideruten Thy I

Ruten navigerer rytteren gennem et område med sårbare og sjældne naturtyper. Under hensyn til beskyttelsen har hensigten været at skabe en rute, der giver størst mulige og varierede naturoplevelser i et landskab der skifter fra strand til klithede, gennem plantager til åbne marker og ferske søer.
Undervejs passeres fire pausefolde, der er anlagt i tilknytning til shelterpladser. En pausefold er en lille indhegning med vandtrug og en begrænset mulighed for foder (græs).

Læs mere i Naturstyrelsens folder om Rideruten Thy:
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2013/sep/rideruten-thy/