Nibe-Hvalpsund Naturstien, vandrerute 30km

Naturstien følger delvis forløbet af den nedlagte privatbane Nibe-Hvalpsund. Staten/Miljøministeriet erhvervede i begyndelsen af 1970'erne størstedelen af det gamle banelegeme fra Nibe til Havbro vest for Aars. Dette udgør den egentlige Natursti.
Fra Aalborg kommer man sikrest til Nibe ad sognevejene fra Hasseris i Aalborgs sydkant, via Nørholm, for endelig at ramme den cykelsti, der følger omfartsvejen vest om Nibe. Herfra kører man direkte ind på naturstien i den sydlige udkant af Nibe. Naturstien er asfalteret med et spor for gående/cyklende og med et grusbelagt spor for ridende.