Fosdal

udgår fra P-pladsen på Hjortdalvej. Ruten går gennem den centrale del af plantagen med meget produktiv skov og passerer undervejs hederne på begge sider af Lilledal samt på Korsbakken med de mange gravhøje. Fra Korsbakken følges en gammel hulvej ned til en birkemose, som har været urørt i mere end 60 år. På tilbagevejen bevæger man sig lige inden for det bøgebevoksede skovbryn.

Turen er 5,5 km lang.