Sporet ved Buksør Odde

Sporet ved Buksør Odde

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Buksør Odde ligger på Nordmors ved Dråby Vig, ca. 15 km nord for Nykøbing.
Turen starter på P-pladsen ved Jørsby Kirke. Den gule rute er ca. 1 km og den røde ca. 5 km lang.

Jørsby Kirke
Denne lille kirke er én af to teglstenskirker fra middelalderen på Mors. Den er bygget i gotisk (spidsbuet) stil i 1400-tallet. På marken øst for kirken er udgravet dele af en lille herregård – formentlig den fø