Østerild Riderute

Ridestien fører rundt i den sydlige ende af Østerild plantage og kan påbegyndes fra P-pladen ved Hjardemålvej. Følg rytterens retning på piktogram-pælene.
Et stiforløb mod nord forbinder ruten med rideruten i Madsbøl Plantage.

Følg rytterens retning på skiltene.

Vi opfordrer alle rytterne til at benytte ridestierne i plantagen. Ridning langs de større grusveje skal ske i side- eller midterrabatten. da det ellers kan være med til at ødelægge vejbanen.