Savbjergruten

Rundturen er på 4 km. Der er mulighed for at forlænge ruten med ca. 1 km ved at tage turen til udsigtsplatformen ved reservatets nordlige del. Ruten går gennem den nordligste del af Tved Klitplantage langs kanten af Hanstholm Vildtreservat – Danmarks største vildmark. Her kan du opleve både klitplantage og udsigten over Savbjerg, der er et højtliggende klithede areal i vildtreservatet. Ved rutens sydligste punkt er der opstillet et udsigtstårn med udsigt over kerneområderne i Hanstholm Vildtreservat. Her er der mulighed for at se traner, krondyr og de andre store dyr, der lever i reservatet. Afstikkeren til rutens nordligste punkt går til en udsigtsplatform, som bl.a. giver god mulighed for at se nogle af reservatets mange krondyr. Her kan du også læse mere om reservatets dyr, fugle og plantesamfund.. Husk at medbringe en kikkert.