Sporet ved Haarhøj

Sporet ved Haarhøj

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Haarhøj ligger ca. 20 km nord for Nykøbing Mors imellem Ejerslev og Hesselbjerg. VAFT rute 32 kører lige forbi Haarhøj. Den afmærkede rute er ca. 1,3 km lang.

Molergravning
Først i 50’erne startede Skarrehage molerværk A/S med at grave moler i Haarhøj til produktion af isolerende mursten. De hårde sten blev gravet bort og brugt som opfyld i det nordøstlige hul. Det bløde ler blev kørt på lastbiler til Skarreha