Vester Thorup

Udgår fra skovlegepladsen lige syd for Thorupstrand. Fører herfra gennem den delvist fritlagte parabelklit Thorup Sande. Har på en del af strækningen fælles forløb med grøn rute.

Turen er 3,1 km lang.