Skallerup Indlandsklitter

Der er fri adgang for alle i området. Det er ikke godt terræn til klap- og barnevogne. Kreaturer, får og heste afgræsser områderne. De er nødvendige, fordi de sørger for at holde klitterne lysåbne. Hvis du har hund med, skal den i snor – både for at vise hensyn til køerne, men også de vilde dyr og fugle.