Fejborg Bakke - gul

Landskabet omkring Fejborg Bakke, Grevsmosen og Bollebakken er noget af det allersmukkeste, du kan finde i det centrale Nordjylland. Området er meget kuperet og består af en mosaik af skov, marker, moser, småsøer, overdrev og lyngklædte bakker. Herfra og flere andre steder i området er der udsigter over Jyske Ås og store dele af Vendsyssel. Der er 4 ruter i området. Gul og blå rute i Frederikshavn kommune og rød og grøn i Brønderslev kommune. Derudover går Hærvejen gennem området.