Kollerup Vest

Ruten udgår fra P-pladsen på Kollerupstrandvej. Stien er en oplevelsessti som ud over at byde på naturoplevelser også indeholder enkelte legeredskaber, naturformidling samt borde og bænke.