Reservatruten

Reservatruten påbegyndes i Klitmøller, Hanstholm eller Nors.

Ruten fører jer hele vejen rundt om Hanstholm Vildtreservat - et stort klithede-område, som i vil blive præsenteret for på den ny asfalterede cykelsti langs Kystvejen.

Ruten byder ydermere på en tur forbi Nors Sø, stille skov idyl, enestående udsigter og gode bade- og opholdsmuligheder.

Et godt tip er at lægge mærke til vindretningen. Det blæser ofte fra sydvest, og så er det bedst at cykle ruten i urets retning.