Tornby Klitplantage - Blå rute

På Strandvejen er der parkeringsplads. Ruten er tiltænkt dem der kommer ind i plantagen nordfra. Man kan gå ruten begge veje rundt, men hvis kommer fra parkeringspladsen og går på Yxenbæk Vej, kan man dreje vestpå på Pylle Munchs Sti, så har man Nordskoven på den højre hånd og Den Store Slette på den venstre. Her kan man være heldig og se rådyr. Man følger ruten på kystskrænten og går sydpå til Råddenvand. Her er der et bordebænkesæt med en god udsigt. Man går videre på Minnas Sti, til man igen kommer til Yxenbæk Vej og drejer til ventre til man igen er ved parkeringspladsen.