Kajakrute Limfjord

Startsted: Løgstør Roklub. Isætning kan ske fra roklubbens rampe Slutsted: Udsigtspunkt ved Stenaldercentret (GPS: 56.810619°, 9.173704°) (her skal kajakken løftes op af en skrænt) eller for enden af Gamle Møllevej (56.805879°, 9.169324°).

Særlige forhold: Farvandet ud for Løgstør er meget lavvandet. Det vil derfor ofte være nødvendigt at følge sejlrenden langt fra land de første par km for herefter at søge mod land. Alternativt kan man følge Frederik VII kanal ud til Lendrup Strand.

Beskyttelse og hensyn: Ingen