Kollerup Nord

Udgår fra P-pladsen på Søbakke. Ruten går dels oven på, dels under den gamle kystskrænt. Undervejs passerer du de to jættestuer.