Navn sø, vandrerute

Rundt om hele søen er der etableret en gangsti som flittigt benyttes af lystfiskere, badegæster og naturvandrere.
Navnsø og dens omgivelser (ca. 100 ha) er fredet og ligger som en bevaret rest af de store hedeområder, der i forrige århundrede dækkede store dele af det nordvestlige Himmerland.
Søen er en rigtig hedesø med sandbund, lav dybde og klart, næringsfattigt vand. Søtypen kaldes lobelia-sø efter en plante, som vokser på bunden. I juli er søen omkranset af et bælte af hvide lobelieblomster.