Ålbæk klitplantage - Gul vandrerute

Ruten har udgangspunkt fra parkeringspladsen i plantagens nordvestlige hjørne ved Gårdbovej. Ruten passerer flere spændende naturelementer i plantagen. Særligt et af de gamle egekrat, som er gammel egeskov fra før sandflugten - og Ndr. Stenslette - hvor flyvesandet er afblæst ned til de gamle strandvolde. Begge steder er der et særligt og sårbart naturindhold og der må ikke køres, cykles eller rides på arealerne. Ved Ndr. Stenslette er der et udsigtstårn, så man kan komme op og se ud over naturarealerne. På en lang strækning følger ruten Knasborg å. Ved Røde Bro er der bålplads og mulighed for teltovernatning og det er muligt at fange blå rute og forlænge turen til den dobbelte længde. Fra Røde Bro løber ruten nord- og vestpå tilbage gennem skoven.