Kløversti sort i Hjørring

Sort kløversti følger naturkorridorerne gennem Hjørring. Ruten går fra Christiansgave til det åbne land ved Vandsted og Lundergård Plantage, videre til Hjørring Bjerge og tilbage igen. Er velegnet til at gå og løbe. Underlaget på ruten er af varierende karakter og dele af året kan der være vådt. Det kan derfor vinter og forår være en god ide med gummistøvler el. andet kraftigt fodtøj.