Lyngså - Hjertesti

Der er 2 ture af forskellig længde. Turene går over den gamle istidsskrænt der ligger vest for Lyngså, undervejs med udsigt over havet. Turen går derefter over åbne marker, men også gennem skovbevoksning m.v. Turen er forholdsvis flad og kan kortes af undervejs. I nordenden af Lyngså ved Østkystvejen 110 drejer man ind til legepladsen, hvor der er fin plads til at parkere. På legepladsen er placeret et kort med information.