Sundhedsspor: Vandet Klitplantage

Kom godt i gang
Sundhedssporet i Vandet klitplantage ligger i plantagens østlige ende med start og slut på P-pladsen, hvor Klatmøllevej løber ud i Hjardalvej. Der er plancher med kort over sundhedssporet, vejledning i brug af sundhedssporet og tabeller, der giver dig besked om dit kondital. Sporet er 2.210 m langt og byder på mange forskellige naturoplevelser, fordi man færdes i både ung og gammel løvskov samt ung og gammel nåleskov i en af egnens mest frodige plantager.

Sundhedssporet er tydeligt markeret
Ved start er der et piktogram med hvid tekst: ”Sundhedsspor start”. Er du utrænet, men ellers rask, kan du gå sporet på ca. 22 minutter og løbe det på 15 minutter. Undervejs er sundhedsporet markeret med stolper med piktogrammer med blå trekanter. Ved slut er der et piktogram med hvid tekst: ”Sundhedsspor slut”.

Hvad er der ellers at opleve?
Terrænet varierer også med små stignin