Kajakkort - Limfjord

Ro fra Agger Havn ud ad sejlrenden. Der er meget lavvandet ind mod kysten. Der kommer hurtig en mole som anvendes af kite-surfere og andre, så vis hensyn og pas på. Kysten ned mod Helligsøe er med relative høje skrænter og relativt utilgængelig fra land. Man passerer et sommerhusområde (Kærgården), hvor der er mulighed for et hvil. Stranden er med småsten. I Helligsøe passerer man teglværket, hvor man fortsat laver teglsten. Her er tillige mulighed for et hvil, men også her er der sten af varierende størrelse. Længere nede af kysten kommer strandenge ned mod Røjensøodde. Her er store sten tæt ved land. Resten af turen langs Draget (et sommerhusområde) ses strandenge, plantager og enge. Her er mulighed for at lægge ind flere steder. Der er småsten alle vegne og lavvandet. Turen slutter ved parkeringspladsen langs rute A11.