Lild Gl Aalborgvej

Udgår fra P-pladsen på Gl. Alborgvej. Følger skovveje i jævnt terræn og passerer blandt andet tidligere grusgrave, som nu er små søer omgivet af løvtræer. Her findes en bålplads, som frit kan benyttes.

Ruten er 3 km lang og går gennem skov, eng, kær og hede.