Vandreruten Tranum-Fosdal

Vandreruten forløber primært på naturstier. Delvist på eksisterende stiforløb og på nyetablerede stiforløb, som er udpeget i den store Lien-fredning. Det har givet mulighed for at give adgang til landskabet, hvor det åbner sig med blik til Limfjorden.