Vester Thorup

Udgår fra P-pladsen ved Mårstien på Thorup Strandvej. Ruten fører igennem den store parabelklit Thorup Sande. Fra de ryddede klittoppe er der flot udsigt over klitområdet og plantagen. Langs den sydlige del af ruten ses gamle skovfyrbevoksninger fra plantagens anlæg.