Sporet ved Paradiset Gedsted - Gul rute

Sporet ved Paradiset, Gedsted

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Paradiset ligger 30km nord for Viborg. De afmærkede ruter er 2,5 km (gul rute) og 7 km (blå rute) og kan begge forlænges med uafmærkede ruter. God tur.

Sporene starter fra rastepladsen ved Viborg-Løgstørvejen, Syd vest for Gedsted. Der er en rute i bakkerne ved Paradiset og en rute til fjorden ved Lerkenfeldt Å-udmundingen. Der er bro over åen med mulighed for forlængelse af gåturen. Gul rute kan være lukket ved jagt (se skiltning).

Gamme