Sporet ved Søndergårde

Sporet ved Søndergårde

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Søndergårde ligger nordøst for Hobro. Du kan evt. tage bus 58, Hobro-Hadsund og stå af ved Hjerritsdalsvej. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang.

Søndergårde
Sporet begynder vest for den nordlige af Søndergårdene i Valsted sogn. Navnet Søndergård kendes allerede fra 1611. Det tyder på en enligt beliggende gård i sognets sydlige del, adskilt fra resten af sognet af Valsgård Bæk.

Spor