Lild Rotbølgård

udgår fra P-pladsen på Strandvejen ved Rotbølgård. Ruten går i helt jævnt terræn igennem et skovrejsningsområde, opkøbt og tilplantet først i 1990’erne. Her er især plantet løvtræer, og ind imellem er der lysninger med små og store vandhuller. I området omkring Græsbølstenen har der tidligere ligget flere huse og gårde.

Turen er 3 km lang