Hanstholm-Vigsø

Fra Hanstholm er afmærket en sti til Vigsø langs toppen af den gamle nordvendte kystskrænt. Der er mulighed for at starte og afslutte turen flere steder, bl.a. også ved Kællingdal og Febbersted.

Turen er afmærket med gule pile på hhv røde og grønne pæle