Sporet ved Øster Jølby Kirke

Sporet ved Øster Jølby Kirke

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Øster Jølby Kirke ligger ca. 4 km nordvest for Nykøbing Mors (hovedvej 26).
Den afmærkede rute er ca. 3½ km lang.

Ø. Jølby Kirke og Kr. Kolds Mindesten
Sporet starter ved sognekirkens p-plads. Her lå tidligere en lille skole, hvor højskolemanden Kresten Kold var lærervikar i 1837-38. Ved p-pladsen kan man se en mindesten for befrielsen i maj 1945. Kirken er en kullet romansk kvaderstenskirke og øens minds